Přihláška do online panelu- strana 1/5 -


Dobrý den. Děkujeme za Váš zájem zúčastnit se našich internetových výzkumů.
Nejprve bychom Vás poprosili o vyplnění několika sociodemografických otázek, vyplňte prosím v následujícím dotazníku základní údaje o sobě.


Jste:

muž
žena

V jakém roce jste se narodil(a)?


Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

základní vč. neukončeného
střední bez maturity (včetně středních odborných škol a učilišť ukončených závěrečnou zkouškou, praktických škol 3letých, rekvalifikačních kurzů ukončených závěrečnou zkouškou)
úplné střední s maturitou (gymnázium, střední odborné školy a učiliště ukončené maturitou)
nástavbové studium (navazující na střední vzdělání, včetně pomaturitního studia na jazykových školách), rekvalifikační kurzy pro lidi s maturitou
vyšší odborné vzdělání (včetně konzervatoře)
vysokoškolské bakalářské studium
vysokoškolské magisterské /inženýrské studium
postgraduální studium

Jaké je Vaše povolání, vypište prosím:


Do které kategorie zaměstnání byste se zařadil/a? V případě současné situace uveďte prosím profesi, které jste se věnoval/a nejvíce let ve svém životě (např. pokud jste 20 let pracoval jako učitel na základní škole a poslední 2 roky jste dělal účetního, tak se zařaďte jako učitel)

Zaměstnanci v ozbrojených silách (generálové, poddůstojníci, vojáci z povolání)
Vedoucí a řídící pracovníci + zákonodárci (např. starosta, poslanec, ředitel, jednatel, náměstek a top management)
Specialisté (např. učitelé, architekt, umělec, hlavní účetní, právník, novinář, vědec, samostatný stavební inženýr, překladatel, grafik)
Odborné a technické pozice (mistři, pilot, stavební technik, laborant, záchranář, šéfkuchař, celník, detektiv / kriminalista, nákupčí, zdravotní sestra)
Úřední práce (např. asistentka, účetní, bankovní úředník, knihovník, recepční)
Obchod (např. prodavačka, pokladní, model/ka, prodejce, obsluha čerpací stanice)
Služby (např. kadeřník, číšník, kuchař, masér, pohřební služba, ošetřovatel, hasič, policista)
Řemeslníci a opraváři (např. zedník, elektrikář, švadlena, instalatér, klenotník, truhlář)
Dělník, obsluha strojů, řidič (např. řidič autobusu, obsluha strojů obecně, traktorista, jeřábník, strojvedoucí)
Nekvalifikovaný pracovník (např. vrátný, uklízečka, pomocný pracovník)
Pracovník v zemědělství (např. zahradník, rybář, farmář, chovatel, pěstitel, lesník)
Reklama, marketing, media, výzkum trhu
NEPRACUJISCaC_logo